MATeMAtyka 4 – skuteczne przygotowania do obowiązkowej matury

MATeMAtyka 4 – skuteczne przygotowania do obowiązkowej matury

Obowiązkowa matura z matematyki w zakresie podstawowym stanowi duże wyzwanie dla wielu uczniów. Ostatni rok nauki tego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej to czas wytężonej pracy – młodzież musi przyswoić szereg nowych zagadnień oraz powtórzyć i utrwalić wiedzę z całego cyklu edukacji. Bardzo ważny jest zatem wybór podręcznika, który będzie wspierał sprawną i efektywną realizację tych celów. Przykładem takiej publikacji jest “MATeMAtyka. Podręcznik do matematyki. Liceum ogólnokształcące i technikum. Zakres podstawowy. Część 4” z oferty wydawnictwa Nowa Era.

Czym charakteryzuje się seria “MATeMAtyka”?

Cykl “MATeMAtyka” to sprawdzone i cenione od lat materiały dla uczniów liceów i techników. Można wśród nich znaleźć osobne komplety publikacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Uzupełnieniem podręczników są odpowiadające im układem treści karty pracy oraz zbiory zadań. Materiał podzielony jest na krótkie tematy dobrze dopasowane do szkolnego rytmu pracy. Niewielkim porcjom teorii towarzyszą liczne przykłady i ćwiczenia. Seria umożliwia systematyczne przyswajanie wiedzy matematycznej, opanowanie niezbędnych umiejętności i stopniowe przygotowania do egzaminu maturalnego już od pierwszego roku nauki.

“MATeMAtyka 4. Zakres podstawowy” – kluczowe cechy podręcznika

Czwarta część podręcznika dla poziomu podstawowego została opracowana przez Wojciecha Babiańskiego, Lecha Chańko, Joannę Czarnowską i Jolantę Wesołowską. Publikacja w przystępny i zrozumiały sposób wprowadza młodzież w zagadnienia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, geometrii przestrzennej oraz dowodów matematycznych. Na końcu książki znajduje się obszerne powtórzenie wszystkich treści z programu szkoły średniej. Podręcznik realizuje m.in. następujące cele:

– ułatwia znalezienie i zapamiętanie definicji i twierdzeń dzięki ich wyeksponowaniu za pomocą kolorów;

– wspiera przyswajanie trudnych zagadnień poprzez nawiązania do codziennych doświadczeń uczniów;

– pozwala na solidne przećwiczenie umiejętności dzięki zestawom zadań o różnym stopniu trudności;

– oswaja z formułą egzaminu dojrzałości za pomocą sekcji “Przed obowiązkową maturą z matematyki”.

 

podręczniki do matematyki, obowiązkowa matura z matematyki, podręczniki dla liceum i technikum, podręczniki dla szkoły ponadpodstawowej

MATeMAtyka – podręcznik do matematyki dla uczniów klas 4 szkół ponadpodstawowych

MATeMAtyka – podręcznik do matematyki dla uczniów klas 4 szkół ponadpodstawowych

“Sprawdź również: Garaż jak powinien wyglądać? - http://www.kontakt-handlowy.pl/garaz-jak-powinien-wygladac/ to pozycja skierowana do uczniów klas 4 liceów ogólnokształcących oraz techników. Zakres treściowy jest zgodny z podstawą programową opracowaną dla egzaminu maturalnego.

Nowoczesne spojrzenie

Autorzy podręcznika skupili się przede wszystkim na przygotowaniu opracowania, które będzie efektem nowoczesnego spojrzenia na skuteczne zapamiętywanie informacji. Dlatego też kompleksowe opracowanie zagadnień zostało opatrzone w szatę graficzną, działającą na zasadzie mnemotechniki, pozwalając tym samym na usystematyzowanie wiedzy oraz szybkie przywoływanie najważniejszych konceptów.

Umiejętności

Uczeń pracując z podręcznikiem nabędzie umiejętność logicznego oraz analitycznego myślenia. Nauczy się samodzielności, która stanowi klucz do sukcesu na egzaminie maturalnym. Książka pokaże także, jak w matematyczny sposób uzasadniać swoje odpowiedzi oraz fakt, że do rozwiązania można dojść na kilka różnych sposobów. W uczniu zostanie także rozbudzone zainteresowanie naukami matematycznymi, zachęcając go do samodzielnego poszukiwania informacji.

Struktura podręcznika

Podręcznik został podzielony na działy tematyczne, a te na mniejsze rozdziały, z każdym etapem zwiększając poziom nauczania, wskazując również powiązania pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami. Teoria została opracowana bardzo kompleksowo, nie mniej jednak w sposób kompletny. Lekcje zawierają odwołania do wiedzy nabytej w poprzednich klasach oraz etapach edukacji, co umożliwia komfortowe wejście w nowy temat. Najważniejsze definicje zostały wyróżnione kolorem. Po każdym dziale można znaleźć dwa zestawy zadań, w tym łatwiejszy oraz trudniejszy, pokazujące uczniowi jego postęp w nauce i pomagające w usystematyzowaniu wiadomości. W środku znajduje się także dział powtórzeniowy, który skupia się na powtórzeniu materiału z całego czteroletniego cyklu nauczania.

 

Podręcznik stanowi pracę zbiorową Joanny Czarnkowskiej, Joanny Wesołowskiej, Lecha Chańko oraz Wojciecha Babińskiego – dyplomowanych nauczycieli matematyki, którzy wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami.

Matematyka, szkoła ponadpodstawowa, egzamin maturalny

Matematyka przyjazna uczniom

Sprawdź również: Garaż jak powinien wyglądać? - http://www.kontakt-handlowy.pl/garaz-jak-powinien-wygladac/ zawiera materiał odpowiadający wymaganiom podstawy programowej i przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. 

Klarowny sposób przekazywania materiału

Wiadomości w podręczniku przedstawiane są w przystępny sposób dostosowany do wieku oraz zdolności percepcyjnych młodzieży. Wytłumaczenia oparte są na przykładach z życia codziennego, co ułatwia zapoznanie się z daną tematyką oraz przyswojenie wiedzy. Umieszczone schematy oraz infografiki pomagają w zrozumieniu skomplikowanych zagadnień matematycznych oraz intensyfikują proces zapamiętywania. Wyszczególnienia, poprzez pogrubienia, podkreślenia i zastosowanie kolorów do przedstawienia definicji, wzorów i innych treści eksponują najważniejsze wiadomości z danego działu, a także przyśpieszają proces odszukiwania informacji. Logiczny układ rozdziałów sprawia, iż zarówno nauczycielom, jak i uczniom pracuje się łatwiej z książką. Teoria przekazywana jest w małych porcjach, co pozwala na dokładne opanowanie materiału oraz obserwację zależności matematycznych.

Odpowiednie przygotowanie do matury

W podręczniku zawarte są informacje przypominające z poprzednich poziomów edukacyjnych, dzięki czemu uczniom łatwiej jest zrozumieć bieżący temat, a także jest to doskonałe przypomnienie materiału do matury, gdyż wpływa na utrwalanie wiadomości. Dodatkowo umieszczono osobny dział poświęcony powtórkom z całego czteroletniego okresu kształcenia z zadaniami podzielonymi na łatwiejsze i trudniejsze oraz zestawy z poleceniami maturalnymi. Różnorodne typy zadań urozmaicają naukę, natomiast ich ilość pozwala na rzetelne trenowanie umiejętności rozwiązywania zadań zarówno podczas lekcji, jak i w domu. 

MATeMAtyka. Podręcznik do matematyki. Liceum ogólnokształcące i technikum. Zakres podstawowy. Część 4 wydawnictwa Nowa Era to książka, która kompleksowo przygotuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz pomoże w uporządkowaniu wiedzy.