MATeMAtyka 4 – skuteczne przygotowania do obowiązkowej matury

Obowiązkowa matura z matematyki w zakresie podstawowym stanowi duże wyzwanie dla wielu uczniów. Ostatni rok nauki tego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej to czas wytężonej pracy – młodzież musi przyswoić szereg nowych zagadnień oraz powtórzyć i utrwalić wiedzę z całego cyklu edukacji. Bardzo ważny jest zatem wybór podręcznika, który będzie wspierał sprawną i efektywną realizację tych celów. Przykładem takiej publikacji jest “MATeMAtyka. Podręcznik do matematyki. Liceum ogólnokształcące i technikum. Zakres podstawowy. Część 4” z oferty wydawnictwa Nowa Era.

Czym charakteryzuje się seria “MATeMAtyka”?

Cykl “MATeMAtyka” to sprawdzone i cenione od lat materiały dla uczniów liceów i techników. Można wśród nich znaleźć osobne komplety publikacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Uzupełnieniem podręczników są odpowiadające im układem treści karty pracy oraz zbiory zadań. Materiał podzielony jest na krótkie tematy dobrze dopasowane do szkolnego rytmu pracy. Niewielkim porcjom teorii towarzyszą liczne przykłady i ćwiczenia. Seria umożliwia systematyczne przyswajanie wiedzy matematycznej, opanowanie niezbędnych umiejętności i stopniowe przygotowania do egzaminu maturalnego już od pierwszego roku nauki.

“MATeMAtyka 4. Zakres podstawowy” – kluczowe cechy podręcznika

Czwarta część podręcznika dla poziomu podstawowego została opracowana przez Wojciecha Babiańskiego, Lecha Chańko, Joannę Czarnowską i Jolantę Wesołowską. Publikacja w przystępny i zrozumiały sposób wprowadza młodzież w zagadnienia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, geometrii przestrzennej oraz dowodów matematycznych. Na końcu książki znajduje się obszerne powtórzenie wszystkich treści z programu szkoły średniej. Podręcznik realizuje m.in. następujące cele:

– ułatwia znalezienie i zapamiętanie definicji i twierdzeń dzięki ich wyeksponowaniu za pomocą kolorów;

– wspiera przyswajanie trudnych zagadnień poprzez nawiązania do codziennych doświadczeń uczniów;

– pozwala na solidne przećwiczenie umiejętności dzięki zestawom zadań o różnym stopniu trudności;

– oswaja z formułą egzaminu dojrzałości za pomocą sekcji “Przed obowiązkową maturą z matematyki”.