MATeMAtyka – podręcznik do matematyki dla uczniów klas 4 szkół ponadpodstawowych

MATeMAtyka. Podręcznik do matematyki. Liceum ogólnokształcące i technikum. Zakres podstawowy. Część 4 to pozycja skierowana do uczniów klas 4 liceów ogólnokształcących oraz techników . Zakres treściowy jest zgodny z podstawą programową opracowaną dla egzaminu maturalnego.

Nowoczesne spojrzenie

Autorzy podręcznika skupili się przede wszystkim na przygotowaniu opracowania, które będzie efektem nowoczesnego spojrzenia na skuteczne zapamiętywanie informacji. Dlatego też kompleksowe opracowanie zagadnień zostało opatrzone w szatę graficzną, działającą na zasadzie mnemotechniki, pozwalając tym samym na usystematyzowanie wiedzy oraz szybkie przywoływanie najważniejszych konceptów.

Umiejętności

Uczeń pracując z podręcznikiem nabędzie umiejętność logicznego oraz analitycznego myślenia. Nauczy się samodzielności, która stanowi klucz do sukcesu na egzaminie maturalnym. Książka pokaże także, jak w matematyczny sposób uzasadniać swoje odpowiedzi oraz fakt, że do rozwiązania można dojść na kilka różnych sposobów. W uczniu zostanie także rozbudzone zainteresowanie naukami matematycznymi, zachęcając go do samodzielnego poszukiwania informacji.

Struktura podręcznika

Podręcznik został podzielony na działy tematyczne, a te na mniejsze rozdziały, z każdym etapem zwiększając poziom nauczania, wskazując również powiązania pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami. Teoria została opracowana bardzo kompleksowo, nie mniej jednak w sposób kompletny. Lekcje zawierają odwołania do wiedzy nabytej w poprzednich klasach oraz etapach edukacji, co umożliwia komfortowe wejście w nowy temat. Najważniejsze definicje zostały wyróżnione kolorem. Po każdym dziale można znaleźć dwa zestawy zadań, w tym łatwiejszy oraz trudniejszy, pokazujące uczniowi jego postęp w nauce i pomagające w usystematyzowaniu wiadomości. W środku znajduje się także dział powtórzeniowy, który skupia się na powtórzeniu materiału z całego czteroletniego cyklu nauczania.

 

Podręcznik stanowi pracę zbiorową Joanny Czarnkowskiej, Joanny Wesołowskiej, Lecha Chańko oraz Wojciecha Babińskiego – dyplomowanych nauczycieli matematyki, którzy wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami.